Alamin kung paano nakatutulong ang mga bakuna sa paglaban ng mga sakit sa video na ito: https://www.facebook.com/dostpchrd/videos/279096573723733/ #healthreserchph #dostpchrd #COVID19PH

 - Information from PCHRD Facebook Page and Image from the Facebook Video linked above